POLITIKA JAKOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Základní cíle společnosti SCRAP, s.r.o. spočívají v plnění a překračování požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovi spokojenosti a v zlepšování a prevenci environmentálních dopadů činnosti organizace.

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:
* vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb
* dodržování sjednaných termínů
* ochotu společnosti řešit zákazníkovi potíže s realizací naší zakázky
* péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje k:
* neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
* spolupráci s kvalitními dodavateli
* dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
* dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy
* na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému

Vedení společnosti se ve vztahu k životnímu prostředí zavazuje k:
* neustálému zlepšování a prevenci znečištění
* dodržovat právní předpisy
* neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí
* dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
* na základě významných environmentálních aspektů a legislativních požadavků stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému řízení

Od našich zaměstnanců očekáváme:
* vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
* pochopení požadavků zákazníka
* seriózní a loajální přístup k zákazníkům i dodavatelům
* zákaznicky orientovaný přístup k práci
* pochopení důležitosti ochrany životního prostředí
* dodržování požadavků integrovaného systému